สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
หมายเลขโทรศัพท์ 043-009700 ต่อ 50145, 45630
มือถือ 099-0424443 , 099-0311116 , อีเมล irdtp.asean@gmail.com

Institute for Research and Development in Teaching Profession for ASEAN

Khon Kaen University, Mitraparp High Way, Muang District,Khon Kaen 40002
Tel: 099-0424443 , 099-0311116 , E-mail: irdtp.asean@gmail.com

เว็บไซต์ต้นสังกัด
irdtpforasean.kku.ac.th/
ระบบอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาออนไลน์ (IRDTP-ONLINE)

ดำเนินการโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
ยินดีต้อนรับ